Dobrodošli na sajt Centra za industrijsku farmaciju Farmaceutskog fakulteta!

 

Članovi Centra za industrijsku farmaciju Farmaceutskog fakulteta (CIFFF) mogu biti svi stručnjaci na poslovima razvoja i istraživanja, registracije, proizvodnje i obezbeđenja kvaliteta zaposleni u farmaceutskoj industriji, zastupništvima i predstavništvima farmaceutskih kompanija i regulatornim telima zainteresovani za kontinuirano unapređenje znanja i kvaliteta u oblasti industrijske farmacije.

Članstvo je dobrovoljno i besplatno. Potrebno je samo popuniti on-line formular http://goo.gl/forms/xry4wG028Q na sajtu fakulteta/Centra za industrijsku farmaciju.

Organi CIFFF-a

Centar pored Osnivačke skupštine, ima i radne (fokus) grupe koje će se baviti određenim pitanjima koje se odnose na:

  • obezbeđenje kvaliteta
  • razvoj
  • proizvodnju
  • registraciju/regulatorna pitanja

Članovi fokus grupa imenuju koordinatora. Fokus grupe razmatraju aktuelna pitanja, novosti i dileme vezane za problematiku fokus grupe i predlažu teme za održavanje edukacija/tematskih skupova, okruglih stolova i/ili radionica.

Prvi zadatak fokus grupa biće izrada i predlog kataloga kurseva Centra za naredni period rada centra.

Portal i bilten CIFFF-a

Centar će aktivnosti i novosti od interesa objavljivati na web portalu. Određenim delovima portala će moći da pristupe samo članovi Centra. Jednom godišnje, a po potrebi i češće se objavljivati i bilten.

Edukacije

Na osnovu anketa članova Centra, kao i zaključaka fokus grupa, najmanje dva puta godišnje će se održavati tematski skupovi. Pored toga, biće organizovani on-line kursevi.